ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

м. Київ«3» січня 2020 р.

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку ФОП КОЧЕВИХ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, може отримати про Користувача або від нього під час використання Android-додатку та/або iOS-додатку «ARena», а також сайту інтернет-сервісу «ARena».

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Провайдер послуги (далі «Провайдер»)» – уповноважені співробітники, які діють від імені ФОП КОЧЕВИХ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, які організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певної або до визначаємої фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова вимога для дотримання Провайдером послуги або іншими особами, що отримали доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. Додаток «ARena» (далі «Додаток») – комп’ютерна програма, призначена для установки на мобільні платформи Android і iOS і поширювана Провайдером через майданчики Google Play Market і App Store.

1.1.6. Сайт Послуги «ARena» (далі «Сайт») – web-сторінка, розташована за адресою https://www.arena.software

1.1.7. «Користувач послуги (далі «Користувач»)» – особа, яка має доступ до Послуги за допомогою Програми.

1.1.8. «IP-адреса» – унікальна мережева адресу вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем Програми та Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Програми та Сайту.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Додатка і Сайту. Провайдер не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті та/або в Додатку.

2.4. Провайдер не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Провайдера щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Провайдера при реєстрації на Сайті та/або в Додатку при оформленні замовлення на придбання Товару та/або Послуги.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційних форм на Сайті та/або в Додатку і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я Користувача;

3.2.2. контактні телефони Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. будь-які додаткові чутливі дані, які Користувач залишає на своїх персональних сторінках в рамках системи;

3.2.5. платіжні дані, дані карток або інших платіжних систем;

3.3. Провайдер захищає Дані, які автоматично передаються в процесі користування Послугою:

• IP адресу;

• інформацію з cookies;

• інформацію про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до Сайту);

• час доступу;

3.4. Провайдер здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.5. Провайдер здійснює збір інформації про орієнтовний місцезнаходження Користувацького обладнання.

3.6. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.п.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

3.7. При використанні Додатку на базі платформи Android, для реалізації різних функцій Додатку, у Користувача може бути запрошено дозвіл на доступ до такої особистої інформації та ресурсів:

3.7.1. ACCESS_FINE_LOCATION і ACCESS_COARSE_LOCATION – доступ до точного і приблизного розташування Користувача. Даний доступ необхідний для позиціонування Користувача при вказівці географічної прив’язки, потреба в якій може виникати під час використання Додатку.

3.7.2. READ_PHONE_STATE – доступ до стану телефону. Даний доступ необхідний для функції оплати послуг за допомогою сервісу LiqPay або інших платіжних систем.

3.7.3. READ_CONTACTS і WRITE_CONTACTS – доступ до контактів Користувача. Даний доступ необхідний для внесення в список контактів телефонних номерів call-центру, з яких здійснюється голосове інформування Користувача.

3.7.4. WRITE_EXTERNAL_STORAGE – доступ до сховища даних. Даний доступ необхідний для збереження фотознімків або ж відео, які записуються під час використання Додатку.

3.7.5. CAMERA – доступ до камери. Даний доступ необхідний для сканування маркерів і QR-кодів.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Провайдер може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті або в Додатку, для оформлення замовлення та/або укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту і Додатку.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту і Додатку, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача про стан Замовлення та/або Особового рахунку Користувача.

4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечування платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Послуги.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Провайдера або від імені партнерів Провайдера.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів партнерів Провайдера з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Провайдер має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам телекомунікацій, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті або в Додатку, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Провайдер інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Провайдер приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Провайдер спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом або Додатком.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Провайдер зобов’язаний:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Провайдер, що не виконав свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Провайдер не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Провайдером. 7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Провайдером, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Провайдером застосовується чинне законодавство України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Провайдер має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Провайдер зобов’язаний повідомити про оновлення Політики конфіденційності не пізніше, ніж за 5 (п’ять) днів до вступу в силу.

9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти Провайдеру за допомогою контактів, вказаних на Сайті.

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://www.arena.software/ua/politika-konfidenczijnosti/