Договір публічної оферти платформи ARena

м. Київ, Україна“3” січня 2020 р.

1. Терміни та визначення

Виконавець – ФОП КОЧЕВИХ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, юридична особа, зареєстрована згідно із законодавством України за адресою м. Київ, Голосіївський проспект 15, к.26 , яка надає Послуги Клієнтам на умовах даного Договору Публічної оферти (Далі – Договір), і є власником Платформи згідно Авторському праву.
Клієнт – будь-яка юридична або фізична особа, яка отримує Послуги з даного Договору, попередньо погодившись з його умовами, і яке має доступ до Платформи за допомогою імені та пароля відповідно до обраного Тарифного плану.
Користувач – будь-яка третя особа (юридична або фізична), яка отримує доступ до Об’єкта Клієнта через Мобільний додаток.
Платформа – програмний продукт ARena, що належить Виконавцю на умовах авторського права і розміщений на орендованих Виконавцем серверних потужностях. Платформа призначена для реєстрації особистих кабінетів Клієнтів, з наступним завантаженням туди Об’єктів для доступу до них користувачів за допомогою Мобільного додатка.
Мобільні додатки – спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для установки на мобільні пристрої з операційними системами iOS і Android, доступні у відкритому доступі для безкоштовного скачування в AppStore і Play Market.
Об’єкт – комп’ютерна 3D-модель Клієнта або третьої сторони, яку Клієнт завантажив на платформу. Обов’язковими атрибутами об’єктів є відповідні файли .mtl і .obj, а також файли текстур в будь-якому графічному форматі (текстури опційні).
Послуга – забезпечення Виконавцем доступу для Клієнта до реєстрації на Платформі і розміщення Об’єктів відповідно до обраного Тарифного плану через мережу Інтернет і будь-який сучасний Інтернет-браузер.
Тарифний план – добровільно обрані Клієнтом умови, наповнення та регулярна вартість, на підставі яких Клієнт отримує від Виконавця Послугу за умовами даного Договору. Активація послуги – момент реєстрації Клієнта на Платформі і початок надання Послуг згідно обраного Тарифного плану.

2. Загальні положення

2.1. Умови цього Договору визначаються Виконавцем самостійно, з умовою дотримання законодавства України.
2.2. Цей Договір укладається з кожною фізичною або юридичною особою, яка виявила бажання стати Клієнтом, шляхом згоди з умовами в момент Активації послуги.
2.3. Договір є обов’язковим для Виконавця з моменту його публікації на сайті Платформи www.arena.software, а для Клієнта – з моменту активації послуги.
2.4. Послуги надаються Виконавцем Клієнту на умовах Тарифного плану з моменту активації послуги, а для платних тарифних планів – з моменту оплати Послуг Клієнтом.

3. Права і обов’язки сторін

3.1. Користувач має право:
3.1.1. Користуватися Мобільними додатками на безкоштовній основі – отримувати доступ до Об’єктів і розміщувати їх в доповненої реальності за допомогою мобільних пристроїв.
3.2. Клієнт має право:
3.2.1. Отримувати доступ до Платформи після активації послуги в залежності від обраного тарифного плану.
3.2.2. Управляти своїми Об’єктами згідно можливостей Платформи – додавати, видаляти, приховувати, редагувати опис та супутні зображення.
3.2.3. Звертатися до Виконавця з питаннями по роботі Платформи.
3.3. Клієнт зобов’язаний:
3.3.1. Своєчасно оплачувати Послуги на умовах обраного Тарифного плану.
3.3.2. Дотримуватися умов вимог до Об’єктів згідно п 5.2 цього Договору.
3.4. Виконавець має право:
3.4.1. Змінювати функціонал Платформи без попередньої згоди Клієнта.
3.4.2. Змінювати умови надання Послуг та Тарифних планів в односторонньому порядку.
3.4.3. Змінювати умови Договору в односторонньому порядку.
3.4.4. Блокувати доступ Клієнтів до Платформи в разі порушень Клієнтом взятих на себе зобов’язань за умовами цього Договору.
3.5. Виконавець зобов’язаний:
3.5.1. Надавати клієнтам Послуги на умовах Договору та обраних тарифних планів.
3.5.2. Забезпечити доступ Клієнтів до Платформи за допомогою будь-якого сучасного Інтернет-браузера та мережі Інтернет 24/7/365, за винятком часу, необхідного для усунення неполадок, оновлень Продукту або перезавантаження серверних потужностей..

4. Регламент надання послуги

4.1. Платформа являє собою веб-сайт, доступний Клієнту, який раніше пройшов процес активації за допомогою персонального логіна і пароля, за посиланням https://my.arena.software.
4.2. Якісна робота платформи забезпечується Виконавцем в наступних інтернет-браузерах: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Yandex.
4.3. Посібник користувача для роботи Клієнтів з Платформою вбудовано в Платформу і підтримується Виконавцем в актуальному стані.
4.4. Порядок активації послуги:
4.4.1. Для активації послуги користувач повинен зареєструватися на Платформі.
4.4.2. Для реєстрації використовується валідна електронна пошта і набір символів в якості пароля, що задається Користувачем. На зазначену пошту Користувачеві буде надіслане посилання з Платформи, перейшовши по якій Користувач підтверджує реєстрацію і переходить в статус Клієнт.
4.4.3. Якщо Клієнт вибирає безкоштовний Тарифний план, то після реєстрації йому необхідно вибрати свою роль в системі (до 3 шт. з попередньо встановлених) і Активувати послугу на відповідних умовах Тарифного плану. рекомендується вибирати правдиві ролі для надання більш якісної підтримки Клієнта.
4.4.4. Якщо Клієнт вибирає платний Тарифний план, то після процесу активації послуги він повинен оплатити Послугу відповідно до обраного Тарифного плану та обраного періоду, або ж перейти до безкоштовного Тарифному плану.
4.5. Змінити Тарифний план на розширений Клієнт може в будь-який момент часу, оплативши Послугу згідно з Тарифним планом і обраним періодом дії Послуги.
4.6. Послуга діє протягом обраного Клієнтом періоду, починаючи з 00:00 наступної доби по часовому поясу Клієнта.
4.7. Порядок припинення, відновлення і деактивації Послуги для Клієнтів платних Тарифних планів.
4.7.1. Після закінчення терміну надання Послуги Клієнту надається повний доступ на протязі 7 (семи) днів. По закінченню 7 днів Доступ до Платформи переходить в обмежений режим – доступ до статистики призупиняється, Об’єкти в Мобільних Додатках не відображаються.
4.7.2. При продовженні Послуги протягом 7 (семи) днів після закінчення терміну оплати попереднього періоду, строк продовжується з моменту закінчення дії попередньої Послуги.
4.7.2. Через 30 (тридцять) днів після закінчення терміну надання Послуги всі Об’єкти Клієнта видаляються з Платформи. Клієнт має можливість відновити свої Об’єкти на Платформі протягом 60 (шістдесяти) днів після закінчення терміну оплати попереднього періоду, звернувшись до Виконавця.
4.7.3. Через 60 (шістдесят днів) після закінчення терміну оплати попереднього періоду всі Об’єкти Клієнта і дані про Клієнта видаляється з Платформи назавжди в автоматичному режимі без можливості відновлення.
4.7.4. При переході на безкоштовний Тарифний план, Клієнт повинен вибрати зі списку моделі, які йому відповідають, після чого безкоштовний тарифний план активується. Решта Об’єктів зберігаються протягом 7 (семи) календарних днів, після чого видаляються. Протягом цих 7 (семи) календарних днів Клієнт має право змінювати видимість тих чи інших Об’єктів.
4.7.5. Клієнту забезпечується можливість примусово і безслідно видалити всі дані про себе і своїх Об’єктів без можливості відновлення в будь-який момент.

5. Відповідальність сторін.

5.1. Клієнт несе повну відповідальність згідно законодавства Латвійської Республіки за Об’єкти які завантажуються на Платформу.
5.2. Об’єкти не повинні містити:

5.3. При порушенні п.
5.2. Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити надання Послуги Клієнту і видалити Клієнта без права відновлення на платформі. При цьому кошти, раніше сплачені за отримання Послуги, Клієнту не повертаються.
5.4. Виконавець не несе відповідальність за збереження Об’єктів в разі спроби злому мобільних додатків і/або Платформи Клієнтом або будь-якої третьої стороною.
5.5. Виконавець несе відповідальність за зберігання персональних даних. Шляхом згоди з цим Договором Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних.

6. Інші умови Договору:

6.1. Взаємовідносини, не описані в даному Договорі, регулюються чинним законодавством Латвійської Республіки.
6.2. Згода з Договором фіксується Виконавцем на Платформі.
6.3. У разі внесення змін до Договору, Клієнту пропонується ознайомиться з новими умовами на Платформі.
6.4. Даний Договір доступний за постійним посиланням https://www.arena.software/ua/publichna-oferta/
6.5. Технічні особливості роботи Платформи та Мобільних додатків доступні за постійним посиланням: https://www.arena.software/ua/faq-ua/